Empírové divadlo

Zámocká záhrada

033/7422922 (domovnícky byt) 

033/7424390

mskchlohovec@centrum.sk

www.mskchc.sk

Objekt v správe Mestského kultúrneho centra.

Priestory empírového divadla slúžia na poriadanie koncertov, prednášok, besied, plesov, divadiel, stužkových slávností, svadieb, na nahrávanie DVD nosičov, filmových dokumentov a pod.
Kapacita sály divadla cca 130 miest.

Možnosť prenájmu sály.

Ceny prenájmov:
- komerčný prenájom: 50,-€/hod.
- bežný (zmluvný) prenájom: 15,-€/hod.
- svadobné obrady: 70,-€
- posedenia a oslavy: 170,-€ + energie

Foto: JuleS  

       

Donášková služba jedál

Donášková služba jedál

Taxislužby

HARLEY TAXI Hlohovec

Telefón: 0910 96 69 96

NAJ TAXI Hlohovec

Telefón: 0910 666 662 | 0940 700 666

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Charita

Reklama

Domény a hosting

Pohotovostná lekáreň

Lekáreň Pri stanici
Železničná 4, Hlohovec
033/7301859