Vlastivedné múzeum - hlavná budova

Komenského 15, 920 01 Hlohovec

033/7300337 

033/7421336

vmh@zupa-tt.sk

 

Vlastivedné múzeum v Hlohovci bolo založené v roku 1959 z iniciatívy Vlastivedného krúžku pri Okresnom dome osvety v Hlohovci a jeho riaditeľom bol Okresný národný výbor v Hlohovci. Múzeum patrí k typickým regionálnym múzeám svojho charakteru. Spravuje zbierky spoločenských a prírodných vied. Má rozsiahlu zbierku entomológie a cenný zbierkový fond z oblasti regionálnej histórie, národopisu a archeológie. Vlastní i zaujímavú zbierku modelov húb.
Múzeum sídli v budove františkánskeho kláštora /hlavná budova/ a na Rázusovej ulici č. 6 sú výstavné priestory múzea. Františkánsky kláštor pochádza z roku 1492 a jeho súčasťou je kláštorná jedáleň, refektár, so štukovou výzdobou.
V hlavnej budove sú umiestnené expozície spoločenských a prírodných vied. Je to expozícia historického nábytku, expozícia Hlohovec – feudálne mesto, františkánska expozícia, prírodovedná expozícia, expozícia archeológie, ženského ľudového odevu a historického portrétu a grafiky. Okrem expozícií si návštevník môže prehliadnuť výstavy keramiky, porcelánu, skla a kolekciu historických zvonov a kamennej plastiky.

Otváracie hodiny:
Utorok - Piatok 8.00 - 16.00 hod.
Nedeľa 13.00 - 18.00 hod.  

   

Donášková služba jedál

Donášková služba jedál

Taxislužby / Preprava osôb

BV Taxi Hlohovec

Telefón: 0905 174 172

RED TAXI Hlohovec

Telefón: 0949 81 81 87 | 0940 933 934

HARLEY TAXI Hlohovec

Telefón: 0910 96 69 96

NAJ TAXI Hlohovec

Telefón: 0910 666 662 | 0940 700 666

Osobná preprava 8+1 na objednávku

Telefón: 0903 12 89 66

Krtkovanie Hlohovec

KrtkovanieHlohovec

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Charita

Reklama

Domény a hosting

webhouse