Kačacie špeciality v Jašterke, Pribinova 17, Hlohovec
Bootstrap Slider

Mestské kultúrne centrum v Hlohovci

Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

033/7424569  •  0905/386408 

033/7424390

mskchlohovec@centrum.sk

www.mskchc.sk

Po transformácii príspevkových organizácií v roku 2002 zlúčilo Mestské kultúrne centrum úseky knižnice, AXA klubu, programového oddelenia Domu kultúry a Empírového divadla, úsek výchovy a vzdelávania do jednej organizácie.
Organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, vzdelávacie kurzy, v knižnici poskytuje výpožičné a internetové služby, pripravuje programy na podporu čitateľských aktivít, v klube AXA poskytuje priestory pre záujmovú a krúžkovú činnosť.

V priestoroch na Námestí sv. Michala 3 (hlavná budova, sídlo riaditeľa) prebiehajú vzdelávacie kurzy. Učebňu je tiež možné prenajať.

Ceny prenájmov:
- učebňa - dlhodobý prenájom: 6,- €/hod.
- učebňa - jednorázový prenájom: 7,- €/hod.

Prevádzkové hodiny (v hlavnej budove sídla):
pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

V ponuke kurzy:

Odborné a praktické:

- kurz písania na stroji
- jednoduché a podvojné účtovníctvo
- základné práce na počítači (pre začiatočníkov a pokročilých)

Hudobné:
- kurzy hry na klavír, gitaru, flautu

Jazykové:
- francúzština pre deti
- francúzština pre dospelých (začiatočníkov a pokročilých)
- nemčina pre deti (predškolský vek, začiatočníci, pokročilí)
- nemčina pre dospelých (začiatočníkov, pokročilých)
- angličtina pre deti (predškolský vek, začiatočníkov, pokročilých)
- angličtina pre dospelých (začiatočníkov, pokročilých)

- ďalšie kurzy podľa záujmu (min. počet 10 frekventantov)


Činnosť kurzov externe zabezpečuje 6 lektorov. Propagáciou prostredníctvom médií a plagátovou formou oboznamujeme verejnosť o pripravovaných a poriadaných kurzoch.

Logo na stiahnutie pre tlač:
- verzia Corel Draw 8 (16 kB)
- verzia Adobe Illustrator (13 kB)
- verzia jpg bitmap, 300 dpi, rgb (59 kB)  

           

Donášková služba jedál

Donášková služba jedál

Kurz tanca

Banner

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Charita

Reklama

Pohotovostná lekáreň

Lekáreň VIKTÓRIA
Námesie sv. Michala 5, Hlohovec
033/7301868


25532 • 52363