Otvárame GRILOVACIU SEZÓNU v Jašterke, Pribinova 17, Hlohovec
Bootstrap Slider

Mestské kultúrne centrum v Hlohovci

Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

033/7424569  •  0905/386408 

033/7424390

mskchlohovec@centrum.sk

www.mskchc.sk

Po transformácii príspevkových organizácií v roku 2002 zlúčilo Mestské kultúrne centrum úseky knižnice, AXA klubu, programového oddelenia Domu kultúry a Empírového divadla, úsek výchovy a vzdelávania do jednej organizácie.
Organizuje kultúrne a spoločenské podujatia, vzdelávacie kurzy, v knižnici poskytuje výpožičné a internetové služby, pripravuje programy na podporu čitateľských aktivít, v klube AXA poskytuje priestory pre záujmovú a krúžkovú činnosť.

V priestoroch na Námestí sv. Michala 3 (hlavná budova, sídlo riaditeľa) prebiehajú vzdelávacie kurzy. Učebňu je tiež možné prenajať.

Ceny prenájmov:
- učebňa - dlhodobý prenájom: 6,- €/hod.
- učebňa - jednorázový prenájom: 7,- €/hod.

Prevádzkové hodiny (v hlavnej budove sídla):
pondelok - piatok 8.00 - 16.00 hod.

V ponuke kurzy:

Odborné a praktické:

- kurz písania na stroji
- jednoduché a podvojné účtovníctvo
- základné práce na počítači (pre začiatočníkov a pokročilých)

Hudobné:
- kurzy hry na klavír, gitaru, flautu

Jazykové:
- francúzština pre deti
- francúzština pre dospelých (začiatočníkov a pokročilých)
- nemčina pre deti (predškolský vek, začiatočníci, pokročilí)
- nemčina pre dospelých (začiatočníkov, pokročilých)
- angličtina pre deti (predškolský vek, začiatočníkov, pokročilých)
- angličtina pre dospelých (začiatočníkov, pokročilých)

- ďalšie kurzy podľa záujmu (min. počet 10 frekventantov)


Činnosť kurzov externe zabezpečuje 6 lektorov. Propagáciou prostredníctvom médií a plagátovou formou oboznamujeme verejnosť o pripravovaných a poriadaných kurzoch.

Logo na stiahnutie pre tlač:
- verzia Corel Draw 8 (16 kB)
- verzia Adobe Illustrator (13 kB)
- verzia jpg bitmap, 300 dpi, rgb (59 kB)  

           

Donášková služba jedál

Donášková služba jedál

Taxislužby

NAJ TAXI Hlohovec

Telefón: 0910 666 662 | 0940 700 666

HARLEY TAXI Hlohovec

Telefón: 0910 96 69 96

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Charita

Reklama

Domény a hosting

Pohotovostná lekáreň

Lekáreň Dr. Max
A. Hlinku 27, Hlohovec
033/7425752