Otvárame GRILOVACIU SEZÓNU v Jašterke, Pribinova 17, Hlohovec
Bootstrap Slider

Kaplnka na cintoríne

Námestie sv. Michala, Hlohovec

Nachádza sa v hornej časti hlohovského cintorína. Treba vystúpať hlavnou uličkou a následne schodmi úplne do vrchnej časti cintorína.

na mape>>
 

Kaplnka na cintoríne, tzv. hrobka Erdödyovcov, je najmenším sakrálnym objektom zapísaným v súpise pamiatok mesta. Vzhľadom na pôdorys a použitie kameňa ako stavebnémo materiálu ide pravdepodobne o stavbu románsku, teda najstaršiu doteraz stojacu architektúru mesta. Kaplnka má obdĺžnikovú loď a presbytérium ukončené oblúkom. Dlážka kaplnky je pokrytá pieskovcovou dlažbou a kryptovými kameňmi pochovaných príslušníkov rodu Erdödy. Nad vchodom do kaplnky je umiestnená tabuľa a malá vežička. Podľa nápisu na tabuli dal v roku 1802 Jozef Erdödy kaplnku dostavať.

 
           

Donášková služba jedál

Donášková služba jedál

One Club - september

Banner

Kurz tanca

Banner

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Charita

Reklama

Pohotovostná lekáreň

Fraštacká lekáreň
SNP 10, Hlohovec
033/7320014


64349 • 49115