Digitálna tlač: vizitky, oznámenia, cenníky...
Webstránky: návrh, realizácia, starostlivosť.
Bootstrap Slider

Kaplnka na cintoríne

Námestie sv. Michala, Hlohovec

Nachádza sa v hornej časti hlohovského cintorína. Treba vystúpať hlavnou uličkou a následne schodmi úplne do vrchnej časti cintorína.

na mape>>
 

Kaplnka na cintoríne, tzv. hrobka Erdödyovcov, je najmenším sakrálnym objektom zapísaným v súpise pamiatok mesta. Vzhľadom na pôdorys a použitie kameňa ako stavebnémo materiálu ide pravdepodobne o stavbu románsku, teda najstaršiu doteraz stojacu architektúru mesta. Kaplnka má obdĺžnikovú loď a presbytérium ukončené oblúkom. Dlážka kaplnky je pokrytá pieskovcovou dlažbou a kryptovými kameňmi pochovaných príslušníkov rodu Erdödy. Nad vchodom do kaplnky je umiestnená tabuľa a malá vežička. Podľa nápisu na tabuli dal v roku 1802 Jozef Erdödy kaplnku dostavať.

 
           

Donášková služba jedál

Donášková služba jedál

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Charita

Reklama

Domény a hosting

Pohotovostná lekáreň

Lekáreň BENU
(v Kauflande)
Nitrianska 96, Hlohovec
0905 452 565


5955 • 62303