Digitálna tlač: vizitky, oznámenia, cenníky...
Webstránky: návrh, realizácia, starostlivosť.
Bootstrap Slider

Zámocká záhrada

Z centra mesta sa do Zámockej záhrady dostaneme Podzámskou ulicou. Za školou vstúpime do jej strednej časti.
Alebo sa prejdeme nábrežím dolu tokom Váhu a za poliklinikou vstúpime do dolnej časti Zámockej záhrady.

na mape>>
 

Zámockú záhradu možno nazvať anglickým parkom s typickými francúzskymi terasami. Počas prestavby zámku ju založil Jozef Erdödy. Pôvodne sa tu nachádzali aj sklenníky s typickými tropickými rastlinami. Pýchou tohto parku sú vzácne a mohutné platany. V dolnej časti parku nájdete alej líp, gaštany, pred amfiteátrom borovice sosny a jasene štíhle. Pri romantickej jaskyni sa nachádza vzácny buk lesný. V hornej časti parku nájdete tzv. francúzske terasy, lemované zeleným krušpanom. V dolnej časti parku sa nachádza kúpalisko s minigolfovým ihriskom. Zámocká záhrada je príjemným miestom oddychu pre všetkých návštevníkov.

 
   

Donášková služba jedál

Detské ihrisko

Banner

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Tanec

Banner

Charita

Reklama

8970 • 24126